RAVENOL CVT Fluid

RAVENOL CVT Fluid
Mã số : 78
Xuất xứ : Germany
Giới thiệu sản phẩm : Dầu nhờn ATF tổng hợp toàn phần sử dụng cho hộp số CVT thế hệ mới nhất, đảm bảo việc truyền tải công suất được tối ưu.
Giá : 279,000 VNĐ

TIÊU CHUẨN KỸ THUẬT:
BMW CVT EZL 799A, Ford EU WSS-M2C928-A, Focus C-Max CFT23, Ford USA WSS-M2C933-A, XT-7-QCFT Freestyle, Five Hundred CFT30, Honda CVT Fluid 08200-9006, HMMF Ultra Fluid 08260-99904, 08260-99907, MB 236.20 A 0019894603, Mazda TFF CVT Fluid TC JWS3320 K020-W0-051W, Nissan 
CVT Fluid NS-1, KLE50 00002, KLE50 00004, Opel/GM 1940713, Subaru i-CVT Fluid K0415-YA090, Suzuki S-CVT 99000-22801-000, Toyota CVT Fluid TC 08886-02105, VW/AUDI G052180A1/A2/A6, TL 52180, VW G 052 516 A2, Mini Cooper CVT.

Khuyến cáo sử dụng:
 

Dành cho hộp số CVT